9./JG27 DavidRed

 9./JG27 DavidRed

Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
Bf-109K-4 01:20:21 5 4 13 12 0 0 240 1

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
17.12.2018 03:08 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Lt. Hai p-51d
17.12.2018 03:05 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Hansson p-51d
17.12.2018 02:42 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 {16AGR}Crow p-51d
17.12.2018 02:37 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 flashben p-51d
17.12.2018 02:36 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Hansson p-51d
17.12.2018 02:36 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Lt. Hai p-51d
17.12.2018 02:35 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 EAF51_Dedalo p-51d
17.12.2018 01:51 IAF.ViFF spitfirelfmkix 9./JG27 DavidRed bf-109k-4
17.12.2018 01:47 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Omega p-51d
17.12.2018 01:39 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 IAF.Yuval spitfirelfmkix
17.12.2018 01:32 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Omega p-51d
17.12.2018 01:11 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 362nd Digger p-51d
17.12.2018 01:04 9./JG27 DavidRed bf-109k-4 Rewind` p-51d