R2-D3

 R2-D3

Flight time - 245:12:32
13 / 2000
(17 Level)
ELO - 942
ELO - 1158
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
SpitfireLFMkIX 00:41:34 4 3 0 0 9 80 80 1
P-51D 18:13:18 69 30 22 13 197 1794 2054 21

Season rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-06-26 03:20 R2-D3 p-51d Shtahel fw-190a8
2019-06-26 02:06 Klever bf-109k-4 R2-D3 p-51d
2019-06-24 16:34 R2-D3 p-51d YB fw-190a8
2019-06-23 20:20 [107th] Apple bf-109k-4 R2-D3 p-51d
2019-06-23 20:03 배추보쌈 fw-190d9 R2-D3 p-51d
2019-06-23 17:17 YB fw-190a8 R2-D3 p-51d
2019-06-23 15:46 R2-D3 p-51d [ugly]Nirvi fw-190d9
2019-06-21 02:42 R2-D3 p-51d nicknack03 p-51d
2019-06-21 01:54 WichitaMODEX fw-190a8 R2-D3 p-51d
2019-06-21 01:14 R2-D3 p-51d Road fw-190d9
2019-06-20 19:19 배추보쌈 fw-190d9 R2-D3 p-51d
2019-06-20 11:41 R2-D3 p-51d Perfection Man fw-190a8
2019-06-20 11:17 R2-D3 p-51d Tyngys fw-190a8
2019-06-19 15:30 R2-D3 p-51d Grach fw-190d9
2019-06-19 14:47 Grach fw-190d9 R2-D3 p-51d
2019-06-19 14:47 R2-D3 p-51d Grach fw-190d9
2019-06-19 11:21 R2-D3 p-51d Tyngys fw-190d9
2019-06-19 00:34 DarkRaiderss fw-190a8 R2-D3 p-51d
2019-06-17 00:05 R2-D3 p-51d beretta5 fw-190a8
2019-06-17 00:01 R2-D3 p-51d dozy bf-109k-4
2019-06-16 15:36 9./JG27 MAD fw-190a8 R2-D3 p-51d
2019-06-16 15:34 R2-D3 p-51d Krafft fw-190a8
2019-06-16 15:20 R2-D3 p-51d 9./JG27 MAD fw-190a8