Schimml0rd

 Schimml0rd

Flight time - 106:10:27
614 / 1000
(10 Level)
ELO - 1398
ELO - 1000
Disconnects during flight: 0
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
Bf-109K-4 03:11:14 8 6 11 9 0 0 180 2

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-08-20 00:11 Schimml0rd bf-109k-4 2baret p-51d
2019-08-19 23:38 Schimml0rd bf-109k-4 EAF51_Luft p-51d
2019-08-19 00:11 Schimml0rd bf-109k-4 Butch p-51d
2019-08-19 00:09 Schimml0rd bf-109k-4 362nd Larsky p-51d
2019-08-18 23:32 Schimml0rd bf-109k-4 362nd Hiromachi p-51d
2019-08-18 01:23 tim81 spitfirelfmkix Schimml0rd bf-109k-4
2019-08-18 01:19 [362nd][160th]Snapage p-51d Schimml0rd bf-109k-4
2019-08-18 00:46 Schimml0rd bf-109k-4 IAF.Yuval spitfirelfmkix
2019-08-18 00:18 Schimml0rd bf-109k-4 CSG-3 | FLOW | 212 p-51d
2019-08-18 00:11 Schimml0rd bf-109k-4 Zepp spitfirelfmkix
2019-08-17 23:47 Schimml0rd bf-109k-4 CSG-3 | FLOW | 212 p-51d