dikennek

 dikennek

Flight time - 14:45:57
206 / 300
(3 Level)
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
FW-190D9 09:18:10 38 14 33 15 4 27 327 16

Season rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2019-02-07 00:24 [LFDM] Maxime spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-02-07 00:20 dikennek fw-190d9 hoptrol spitfirelfmkix
2019-02-07 00:03 dikennek fw-190d9 [LFDM] McPetterson spitfirelfmkix
2019-02-06 23:44 dikennek fw-190d9 DMK spitfirelfmkix
2019-02-06 22:14 FF*RFJack*13 p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-31 22:44 dikennek fw-190d9 Malexx p-51d
2019-01-31 01:51 362nd Campbell p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-28 23:12 dikennek fw-190d9 Kevlar spitfirelfmkix
2019-01-23 02:09 Proks spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-23 01:51 Proks spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-23 01:12 362nd Digger p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-22 01:36 dikennek fw-190d9 KOHAH fw-190d9
2019-01-22 01:16 dikennek fw-190d9 skliff13 p-51d
2019-01-22 01:15 dikennek fw-190d9 FlukyStrike p-51d
2019-01-19 02:59 dikennek fw-190d9 =KK=Des p-51d
2019-01-19 02:41 dikennek fw-190d9 Kent p-51d
2019-01-19 02:34 Shtahel spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-19 02:27 ZSparkz p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-19 01:39 362nd Snapage p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-18 23:23 dikennek fw-190d9 Nomad spitfirelfmkix
2019-01-18 23:17 dikennek fw-190d9 Jamiek695 spitfirelfmkix
2019-01-18 23:09 dikennek fw-190d9 IAF_201Eli p-51d
2019-01-18 23:02 Jamiek695 spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 22:52 FF*Mamba*13 spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 22:38 Nomad spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 22:13 ff*El_Babuino*16 p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-18 01:39 IAF.Yuval spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 01:35 dikennek fw-190d9 Mino spitfirelfmkix
2019-01-18 01:20 CAVOK p-51d dikennek fw-190d9
2019-01-18 01:13 IAF.Yuval spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 01:01 IAF.Yuval spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 00:37 dikennek fw-190d9 Valk p-51d
2019-01-18 00:23 EAF51 Ragman spitfirelfmkix dikennek fw-190d9
2019-01-18 00:23 dikennek fw-190d9 CrazyHorse p-51d