362nd Healer

 362nd Healer

Flight time - 144:05:45
410 / 1000
(12 Level)
ELO - 1173
ELO - 1242
Disconnects during flight: 1
Aircraft Flight time Take-offs Landings Dogfights Air wins Ground kills Ground score Score Died
P-51D 06:32:08 16 9 17 15 5 56 356 5
FW-190D9 18:38:35 49 29 27 19 134 1372 1752 13

Season rewards

Dogfights

Date Winner Plane Loser Plane
2020-01-18 02:01 362nd Healer p-51d nuk3m bf-109k-4
2020-01-18 01:20 362nd Healer p-51d E69_Manta bf-109k-4
2020-01-18 01:00 362nd Healer fw-190d9 NagiPashka spitfirelfmkix
2020-01-17 23:51 Zepp p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-17 23:06 =KK=Vodolaz384 spitfirelfmkix 362nd Healer fw-190d9
2020-01-17 07:58 362nd Healer fw-190d9 ButterCock 3-1 | beanie p-51d
2020-01-17 07:57 362nd Healer fw-190d9 ButterCock 2-1 Pathfinder p-51d
2020-01-17 07:27 362nd Healer fw-190d9 ButterCock 3-1 | beanie p-51d
2020-01-17 06:57 ButterCock 2-1 Pathfinder p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-16 05:22 joe881 p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-16 05:21 362nd Healer fw-190d9 joe881 p-51d
2020-01-16 05:07 362nd Healer fw-190d9 joe881 p-51d
2020-01-16 01:45 362nd Healer fw-190d9 "New guy" p-51d
2020-01-11 23:05 362nd Healer fw-190d9 ZSparkz p-51d
2020-01-11 22:47 362nd Healer fw-190d9 Серёга (101) p-51d
2020-01-11 22:06 362nd Healer fw-190d9 Whiskey Tango Niner spitfirelfmkix
2020-01-11 21:59 362nd Healer fw-190d9 ierax i-16
2020-01-11 21:40 362nd Healer fw-190d9 =KK=Vodolaz384 spitfirelfmkix
2020-01-11 21:24 362nd Healer fw-190d9 =2ndSS=Only p-51d
2020-01-11 21:01 Dejau fw-190d9 362nd Healer p-51d
2020-01-11 20:58 362nd Healer p-51d Warsaw07 fw-190d9
2020-01-11 20:47 362nd Healer p-51d gahab141 fw-190d9
2020-01-11 20:25 362nd Healer p-51d Warsaw07 fw-190d9
2020-01-11 03:49 362nd Healer fw-190d9 WillisRz8 p-51d
2020-01-10 08:49 362nd Healer fw-190d9 Kapti p-51d
2020-01-10 07:51 362nd Healer fw-190d9 Kapti p-51d
2020-01-10 01:26 Ratsy p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-10 01:01 walshtimothy p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-07 08:27 362nd Healer fw-190d9 Maffers spitfirelfmkix
2020-01-05 23:50 362nd Healer fw-190d9 Phalanx 1-1 p-51d
2020-01-05 00:22 362nd Healer p-51d Bogi01 bf-109k-4
2020-01-05 00:17 362nd Healer p-51d Laskin fw-190d9
2020-01-04 23:55 362nd Healer p-51d Laskin fw-190d9
2020-01-04 22:06 Ratsy p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-04 21:57 Ratsy p-51d 362nd Healer fw-190d9
2020-01-04 07:44 362nd Healer p-51d RTyfgv fw-190d9
2020-01-04 07:03 362nd Healer p-51d Chazflyz fw-190d9
2020-01-04 06:50 362nd Healer p-51d Chazflyz fw-190d9
2020-01-04 02:01 362nd Healer p-51d Qwazz fw-190d9
2020-01-04 01:41 Dzo bf-109k-4 362nd Healer p-51d
2020-01-04 01:21 362nd Healer p-51d Qwazz bf-109k-4
2020-01-04 00:39 362nd Healer fw-190d9 Phalanx 1-1 p-51d
2020-01-03 23:34 362nd Healer p-51d Ralle73 fw-190a8
2020-01-03 23:22 362nd Healer p-51d MadDog bf-109k-4